Menu
060/030 36 35

Графички дизајн

 

Графички дизајн представља једно од главних обележја данашњице. Као средство визуелне комуникације, графика, тј. графички дизајн, је свуда око нас, од поштанске маркице, преко амбалажа и часописа, до билборда…

Од ручног цртања и бојења плаката до данашњег дигиталног креирања визуелних порука, основе графичког дизајна су остале исте само се мењала „техника изражавања“ и стилови. Графички дизајн је ишао увек у корак с временом и увек ће остати основни вид визуелне комуникације.

На овој обуци ћете стећи основна знања о графичком дизајну, креирању корпоративног изгледа фирми од израде логотипа до израде комплетног промотивног материјала као што су визит карте, брошуре, меморандуми, флајери, памфлети, постери (плакати) и рекламе, билборди… Такође ћете стећи основно знање за самосталан рад у Adobe програмима (Photoshop, Illustrator) и добру основу за започињање сопственог бизниса.

Полазници обуке ће стећи основна знања о растерској и векторској графици и основна знања за рад у програмима, довољна да могу сами да реализују своје идеје, да могу по завршетку обуке да сами направе логотип, дизајнирају штампани материјал, креирају бренд фирме.

За ову обуку је предвиђено укупно 7 недеља у које су укључени и практични часови за вежбу, као и полагање завршног теста и добијање сертификата. Цена ове обуке износи 20.000 дин, и може се уплатити у 2 рате по 10.000 дин и то: прва рата приликом уписа на обуку и друга рата најкасније месец дана од уписа. 

Овом обуком стичете квалитетно и применљиво знање кроз практично решавање проблема, које одмах можете употребити и научити да самостално радите.

За пријаву на ову обуку попуните формулар на следећој страници.